Advies commissie toekomstbestendige vereniging


2 februari 2023

Op 27 januari heeft de commissie Toekomstbestendige vereniging (commissie De Ridder) haar advies aangeboden aan het Uniebestuur. In deze brief staat hoe het Uniebestuur het gesprek over dit advies binnen de vereniging wil vormgeven en tot besluitvorming daarover wil komen. Ook het het advies van de commissie De Ridder is hier te lezen.

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3