Ontwikkelingen informatieveiligheid waterschappen


15 december 2023

Op dit moment gebeurt er veel op het gebied van informatieveiligheid. Deze ledenbrief informeert over 2 belangrijke ontwikkelingen op dit gebied: de netwerk- en informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2, ook bekend als NIS2) en het onderzoek naar een sectoraal Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Bijlage 1 bevat de brief die de Unie van Waterschapen onlangs ontving van het ministerie van BZK over de implementatie van NIS2. De brief bevestigt dat de waterschappen onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. Bijlage 2 bevat een brief van het ministerie van IenW aan de Unie van Waterschappen over de uitwerking van een businesscase voor een sectoraal CSIRT voor de gehele watersector: de waterschappen, Rijkswaterstaat en drinkwaterbedrijven.

> Download pdf 1
> Download pdf 2
> Download pdf 3