Projectgebonden Eigen Bijdragen HWBP


17 januari 2024

Deze brief informeert over de recente besluitvorming in de Ledenvergadering van de Unie en het Programmabestuur Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) over het registreren en verantwoorden van financiële consequenties van verschillen tussen de daadwerkelijke Projectgebonden Eigen Bijdragen van HWBP-projectfasen (PGEB) en de beoogde PGEB van 10%. Deze besluitvorming heeft met name consequenties voor de waterschappen die versterkingen van primaire waterkringen onder de vlag van het HWBP uitvoeren.

> Download pdf 1
> Download pdf 2