De beoordelingen van de primaire keringen

12 januari 2023


> Download pdf

Een stijgende zeespiegel, hogere rivierstanden en steeds meer extreme hoosbuien en perioden van langdurige droogte: de dijken van de waterschappen en Rijkswaterstaat krijgen het steeds zwaarder te verduren. Het veilig houden van de dijken is dan ook een topprioriteit.

Om ervoor te zorgen dat de dijken tegen een stootje kunnen, is het belangrijk dat we regelmatig de staat van onze waterkeringen onder de loep nemen. Er zijn wettelijke normen waaraan de dijken moeten voldoen. Eens in de 12 jaar worden alle dijken beoordeeld: voldoen ze aan de normen en zo niet, wat moet er gebeuren om ervoor te zorgen dat ze dat wel weer doen?

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn