Uitvoering Appa vanaf 2024


12 december 2023

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) regelt het pensioen en de sociale zekerheid van o.a. de leden en de voorzitter van het dagelijks bestuur van een waterschap. De uitvoering van de Appa gaat vanaf 1 januari over van APG op PROambt, net als APG een grote speler op het gebied van Appa-uitvoering. Deze brief informeert over de verandering.

> Download pdf 1