Uitvraag bedrijfsvergelijkingen Waterschapsspiegel


1 februari 2024

In deze ledenbrief informeert de Unie van Waterschappen de leden over de uitvraag van de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel over resultaten en prestaties in 2023. Van 26 februari tot en met 25 maart vindt de uitvraag plaats. De coördinatoren Waterschapsspiegel ontvangen een bericht zodra de vragenlijst open is. Later dit jaar volgt de uitvraag van de verdiepende bedrijfsvergelijking over Waterveiligheid.

> Download pdf 1
> Download pdf 2