Uitvraag verdiepende bedrijfsvergelijking 2023


13 juli 2023

In deze ledenbrief informeert de Unie de waterschappen over de uitvraag van de Verdiepende Bedrijfsvergelijking Watersysteembeheer 2023. Van 5 juli tot met 15 september 2023 vindt de uitvraag plaats. De coördinator Waterschapsspiegel binnen uw organisatie én de door hem/haar aangedragen beoogde invullers zijn hiervan op de hoogte. Ook bij deze uitvraag vragen wij uw medewerking bij het tijdig verzamelen van de gegevens, net zoals bij de jaarlijkse uitvraag Waterschapsspiegel.

> Download pdf 1