Digitalisering

Digitalisering heeft een grote impact op het dagelijks leven. De technologische ontwikkelingen gaan hard en zorgen voor een enorme dynamiek. Steeds vaker biedt digitalisering slimme oplossingen voor waterbeheer. Tegelijk brengt de informatiesamenleving nieuwe risico’s en dilemma’s met zich mee en zijn we steeds afhankelijker van een goed functionerende ICT-infrastructuur en -dienstverlening. De digitale transformatie is geen keuze meer en staat bij de waterschappen prominent op de bestuurlijke agenda.

Digikompas

Het Digikompas is de gezamenlijke visie van de waterschappen op hun dienstverlening in de informatiesamenleving. Daarbij zijn 5 principes leidend voor de manier waarop de waterschappen omgaan met de digitale ontwikkelingen.

1. waterschappen zijn toegankelijk;
2. waterschappen reageren alert;
3. waterschappen zijn transparant;
4. waterschappen zijn betrouwbaar;
5. waterschappen werken samen.

Basis op orde

Om alle kansen te grijpen die de informatiesamenleving biedt, hebben de waterschappen afgesproken om hun basis op orde te brengen. De Unie van Waterschappen heeft samen met de waterschappen een baseline vastgesteld: het minimale ambitieniveau waaraan alle waterschappen moeten voldoen om bij te blijven op het gebied van digitalisering.

Digitaliseringsberaad

In het Digitaliseringsberaad wordt op strategisch niveau over digitalisering en digitale transformatie gesproken. Aan het Digitaliseringsberaad nemen bestuurders, (secretaris-)directeuren, Chief Information Officers (CIO’s) en Chief Digital Officers (CDO’s) van alle 21 waterschappen deel, aangevuld met een afgevaardigde van de Unie van Waterschappen, Het Waterschapshuis, de STOWA en een extern deskundige. Doel van het beraad is om van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen, inspiratie op te doen, de bestuurlijk-ambtelijke dialoog te faciliteren en om de digitale transformatie bij de waterschappen aan te jagen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsmedewerker digitale overheid
Beleidsadviseur digitale overheid
Programmaleider Moderne Overheid