Uw zoekresultaten voor: Agrarische emissies
Agrarische emissies

Gevonden in pagina's

agrarische emissies slecht voor de waterkwaliteit? Om gewassen te laten groeien worden bij open teelten mest of kunstmest gebruikt. Als deze meststoffen niet worden opgenomen door het gewas, kunnen ze…


Technische briefing mestbeleid

Gevonden in inbreng

…om de chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen er waterkwaliteitsnormen moeten gelden en dat lozingen en emissies van milieuschadelijke stoffen zijn verboden. Waterkwaliteitsnormen oppervlaktewater en grondwater Voor…


Begroting 2022 ministerie van LNV

Gevonden in inbreng

…gaat het om de emissies van onder andere stikstof naar het oppervlaktewater. Deze emissies vinden hoofdzakelijk plaats door uitspoeling en afspoeling van meststoffen uit landbouwpercelen. Integrale aanpak nodig De waterschappen…