Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw

14 september 2016
In het hoofdlijnenakkoord zijn afspraken gemaakt met betrokken partijen om de milieuregelgeving een zuiveringsplicht met een rendement van tenminste 95% voor de glastuinbouw te kunnen realiseren. Onder meer over de synchronisatie van de zuiveringsplicht die het Ctgb via de toelating van middelen kan opnemen met de zuiveringsplicht via de milieuregelgeving.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn