Uw zoekresultaten voor: Lobby
Lobby

Gevonden in pagina's

lobbyspecial hun standpunten aan de (nieuwe) Kamerleden. Lees de online editie. De Unie van Waterschappen behartigt de belangen van de waterschappen. Een onderdeel hiervan is de lobby in de Eerste…


Agrarische emissies

Gevonden in pagina's

…de KRW-doelen worden gehaald en in 2030 de land- en tuinbouw nagenoeg emissieloos is. Naast lobby-activiteiten werkt de Unie samen met landbouworganisaties, ministeries, politiek en andere betrokken partijen om deze…


Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing

Gevonden in inbreng

Op 9 maart 2022 heeft de Commissie Justitie & Veiligheid een Commissiedebat Brandweer en crisisbeheersing gepland. Op de agenda staat de Evaluatie Wet veiligheidsregio’s. De waterschappen hebben een aantal aandachtspunten…


Judith de Jong

Gevonden in medewerkers

Judith Jong, de 06 – 2319 5597 jjong@uvw.nl Communicatieadviseur maandag dinsdag donderdag vrijdag Nee…


Standpuntenoverzicht 2021

Gevonden in publicaties

Dit is het standpuntenoverzicht van de Unie van Waterschappen voor 2021. Hierin zijn de belangrijkste standpunten van de waterschappen op verschillende dossiers te vinden. De standpunten zijn ingedeeld per ministerie….


Watertoets

Gevonden in pagina's

…van watersystemen. De opvattingen van de waterbeheerder moeten daarbij worden betrokken. Wat doet de Unie van Waterschappen? Door de Unie van Waterschappen wordt een continue lobby gevoerd om de waterschappen…


Commissie Internationale Zaken (CINTER)

Gevonden in pagina's

…inhoudelijke informatie. Daarmee kan de commissie bestuurlijke standpunten innemen op het gebied van internationale samenwerking en de Europese lobby. De ontwikkelingen op het gebied van de Dutch Water Authorities (DWA) zijn…


Europese belangenbehartiging

Gevonden in pagina's

…is het belangrijk dat de waterschappen hun mening hierover kenbaar maken via de lobby. Meer weten over hoe de Europese lobby van de waterschapen werkt? Lees het artikel in magazine…


Begroting Unie van Waterschappen 2022

Gevonden in publicaties

…het principe ‘water en bodem sturend voor de ruimtelijke inrichting’ Lobby voor een bronaanpak in het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit Realiseren van afgesproken doelstellingen voor hoogwaterbescherming Ondersteunen…


Inzet nieuw kabinet

Gevonden in pagina's

…bestuurslagen. Dit ontbreekt nog in het coalitieakkoord. Lobby Ook buiten de verkiezingsperiode zet de Unie zich via de lobby in om de standpunten van de waterschappen over te brengen aan…