Uw zoekresultaten voor: Tweede Kamerverkiezingen 2017
De waterschapsmarkt van de toekomst

Gevonden in publicaties

…deel “Het Visiedocument” resulteert in heldere en haalbare bouwstenen voor de gewenste vernieuwing. Het tweede deel “Het Activiteitenplan” bevat, naast een uitwerking van de bouwstenen en goede voorbeelden, een overzicht…


Aanbieding voorstellen aanpassing belastingstelsel

Gevonden in publicaties

…in het pakket aan voorstellen dat nu, met nagenoeg unanieme steun van de stuurgroep, wordt voorgelegd. Het tweede spoor, naast de opdracht van de stuurgroep Om te zorgen dat de…


Wetgevingsoverleg Water 22 november 2021

Gevonden in inbreng

…het oppervlaktewater niet worden gehaald. Om in 2027 de doelen van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn te halen en te voorkomen dat het waterkwaliteitsdossier een ‘tweede stikstofdossier’ wordt, is…


Commissiedebat Leefomgeving 9 september 2021

Gevonden in inbreng

…de waterkwaliteit. Dit geldt ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden en golfbanen. In de brief bij dit agendapunt informeert de staatssecretaris de Tweede Kamer over het gebruik van…


Zelf doelen centraal stellen in het stedelijk waterbeheer

Gevonden in publicaties

…laten en de maatschappelijke doelen weer centraal stellen. Het tweede kenmerk is denken vanuit gezamenlijke doelen: In het stedelijk waterbeheer wordt vaker ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals aandacht voor duurzaamheid,…


Hoofdlijnendebat BZK

Gevonden in inbreng

Op 26 januari staat in de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat BZK gepland. De waterschappen brengen graag een aantal punten onder uw aandacht. Rechtspositie politieke ambtsdragers Met de minister van BZK…


Blauwe meet-up internationaal

Gevonden in agenda

…wat verwachten zij van de waterschappen bij internationale samenwerking? 15:40 – Tweede tafelgesprek met waterschapsbestuurders: hoe kijken zij aan tegen internationale samenwerking? Wat zijn hun ambities richting 2030? 16:30 –…


Hoofdlijnendebat LNV

Gevonden in inbreng

Op 6 april houdt de Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een hoofdlijnendebat. In dat debat komt onder meer de ‘stikstofbrief’ aan de orde. In de stikstofbrief staat…