Begroting Unie van Waterschappen 2024

1 mei 2024


> Download deze publicatie

De begroting 2024 bevat een inhoudelijke vooruitblik met een indicatie van de speerpunten voor 2024. Vervolgens licht ieder programma binnen de Unie de prioriteiten en speerpunten voor 2024 toe en de kosten die daaraan verbonden zijn. Ook wordt er een overzicht gegeven van de extern gesubsidieerde projecten van de Unie. De bijlagen bevatten het contributieoverzicht per waterschap en de begroting van de bever-en muskusrattenbestrijding.

Speerpunten voor 2024:

 • Water en bodem zijn sturend bij ruimtelijke keuzes
 • Voor de transitie van het landelijke gebied wordt een ferme draai gegeven aan de ‘Waterknop’
 • Het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat voor een grote opgave
 • Versneld verbeteren van de waterkwaliteit
 • Het aanpassen van het belastingstelsel
 • Toewerken naar klimaatneutraliteit
 • Leren uit het buitenland op het vlak van klimaatadaptatie
 • Duurzaam opdrachtgeverschap
 • Digitale transformatie
 • Inwerkingtreding Omgevingswet
 • Uitwerken nieuwe koers publiekscommunicatie
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn