Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

1 november 2018

Met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie geven de Unie van Waterschappen, het Rijk, VNG en IPO een impuls aan de aanpak van klimaatadaptatie en uitvoering aan de maatregelen zoals afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.> Lees meer