Gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes over stikstofdebat


Gepubliceerd: 22 augustus 2022
Bijeenkomst: 22 augustus 2022

> Download pdf

Op 22 augustus zijn de koepelorganisaties van de provincies, gemeentes en waterschappen op gesprek geweest bij stikstofbemiddelaar Johan Remkes. De Unie van Waterschappen bepleitte in het gesprek het belang om de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland.

Dit is de inbreng van de Unie van Waterschappen voor het gesprek.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn