Uitvraag bedrijfsvergelijkingen


8 februari 2022

Deze ledenbrief gaat over de uitvraag van de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel en van de verdiepende bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer (BVZ). Beide gaan over resultaten en prestaties in 2021. Van 1 maart tot en met 8 april 2022 vindt de uitvraag van deze 2 bedrijfsvergelijkingen plaats. De coördinatoren Waterschapsspiegel en BVZ in uw organisatie weten hiervan. Zij ontvangen een bericht zodra de vragenlijst open is.

De Unie voert de bedrijfsvergelijkingen uit in opdracht van de gezamenlijke waterschappen. Al vele jaren zetten we dit instrument in om inzicht te krijgen en te bieden in de landelijke stand van zaken van het waterschapswerk.

> Download pdf 1