De Vaarkaart


14 februari 2024

Met deze brief informeert de Unie van Waterschappen de leden dat op vrijdag 15 december jl. de Ledenvergadering van de Unie van Waterschappen de Vaarkaart ‘Digitaal op Koers’ heeft aangenomen. De Vaarkaart is de bestuurlijke visie op de digitale transformatie van de waterschappen. De Vaarkaart is een initiatief van de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis en opgesteld in samenwerking met alle waterschappen.

> Download pdf 1