Niet alle waterschappen klaar voor Wet elektronische publicaties

10 mei 2021

Op 1 juli treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. Nog niet alle waterschappen zijn daar al klaar voor. Dat blijkt onder meer uit de recente update van de Baseline basis op orde.

Als een waterschap de implementatie van de Wep nog niet voldoende op orde heeft, is het advies om snel contact op te nemen met het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Wat is de Wep?

De Wep verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor kunnen burgers op 1 website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid raadplegen.

Applicatie DROP

Voor het online zetten maken de decentrale overheden gebruik van de applicatie Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP). Alle waterschappen zijn sinds 1 januari 2019 aangesloten op DROP. Hun kennisgevingen en bekendmakingen worden al via DROP op de website officielebekendmakingen.nl gepubliceerd.

Beleidsregels

De Wep omvat echter ook beleidsregels. Dat zijn besluiten met rechtsgevolgen die vaak in beleidsnota’s verstopt zitten. Nieuwe beleidsregels moeten nog dit jaar via DROP worden gepubliceerd. Voor bestaande beleidsregels is 2022 de deadline.

Voorgenomen besluiten

Daarnaast verplicht de Wep om voorgenomen besluiten met bijbehorende stukken zowel fysiek als elektronisch ter inzage te leggen. Dat laatste mag via DROP of via een eigen website.

Multidisciplinair team

De waterschappen krijgen steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Die ontwikkelingen raken verschillende disciplines en afdelingen van het waterschap. Daarom zijn niet alleen de juristen van waterschappen verantwoordelijk voor de implementatie van wetten. Er zijn waterschappers met verschillende achtergronden nodig. Denk aan mensen met expertise op het gebied van architectuur, informatieveiligheid, communicatie, archivering of data. Het is daarom sterk aan te raden om bij de implementatie van de Wep een multidisciplinair team samen te stellen.

Baseline basis op orde
Handreiking digitale transformatie

(Afbeelding: Gerd Altmann via Pixabay)

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn