Overheidsbrede cyberoefening op 31 oktober

21 september 2022

Cybersecurity is voor waterschappen een belangrijk thema. Er zijn immers veel processen van de waterschappen geautomatiseerd. Daarmee is digitale veiligheid onderdeel geworden van waterveiligheid. De Unie roept waterschappen daarom op om mee te doen aan de overheidsbrede cyberoefening op 31 oktober.

Gemaalbeheerder bij de computerschermen

Vincent Lokin is bestuurslid bij de Unie van Waterschappen en heeft onder meer digitalisering in zijn portefeuille. In een video van het Overheidsbreed Cyberpogramma vertelt hij over het belang van audits van geautomatiseerde processen: “Als we door middel van audits weten waar we staan, kunnen we ook gericht maatregelen nemen om de cyberveiligheid te verbeteren.”

De hele keten sterk

Lokin benadrukt het belang van samenwerking om de hele keten sterk te houden en geeft het advies aan alle overheden om hun taken op het gebied van cyberveiligheid uiterst serieus te nemen. “Investeer in de beveiliging van je gegevens en zorg voor verantwoorde verwerking.”

Tekst loopt door onder de video

Overheidsbrede cyberoefening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert op 31 oktober ’s middags een overheidsbrede cyberoefening. Ook waterschappen kunnen online meedoen aan deze interactieve cyberoefening en in de eigen organisatie simultaan mee oefenen.

> Meer informatie in de agenda

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn