Digikompas waterschappen

29 juli 2016


> Download deze publicatie

Wat geeft richting aan de digitale ontwikkelingen bij de waterschappen? Uiteraard de afspraken die de waterschappen met de andere overheden hebben gemaakt en de wetten die daar mee samenhangen, zoals de Omgevingswet en de Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Maar dit kader is op plaatsen ruim en bovendien geen statisch gegeven. Ontwikkelingen gaan immers in hoog tempo door.

Hoe de verschillende waterschappen deze ruimte willen invullen en wat zij willen inbrengen bij het meedenken over de verdere manifestatie als gezamenlijke overheden, vloeit voort uit de volgende principes:

  • Waterschappen zijn toegankelijk
  • Waterschappen reageren alert
  • Waterschappen werken samen
  • Waterschappen zijn transparant
  • Waterschappen zijn betrouwbaar
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn