Handreiking digitale transformatie

1 oktober 2020


> Download deze publicatie

Juridische regels voor alle waterschappers eenvoudig toegelicht

De waterschappen krijgen steeds meer te maken met nieuwe ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen. Vaak gaat het om ontwikkelingen die door de digitale transformatie in gang worden gezet en die over het algemeen verschillende disciplines en afdelingen binnen het waterschap raken. Dit resulteert er enerzijds in dat juristen binnen de waterschappen steeds meer te maken krijgen met de digitale transformatie. Anderzijds krijgen waterschappers van een andere disciplines steeds meer te maken met juridische regels die van invloed zijn op hun dagelijkse werkzaamheden.
Waterschappen zijn publiekrechtelijke organisaties. Dat betekent dat de wetgever in grote mate het kader bepaalt waarbinnen waterschappen moeten opereren. Er bestaan talloze regels over de digitale dienstverlening van waterschappen, over de communicatie met burgers en veiligheid van de diensten. Deze en vele andere regels moeten door de waterschappen worden geïmplementeerd. Vanwege de grote invloed van innovatieve technologieën en organisatievraagstukken, is het niet langer alleen de jurist die aan de lat staat voor de implementatie van wetten die als doel hebben om de digitale transformatie van overheden in goede banen te leiden. Daarvoor zijn waterschappers met verschillende achtergronden nodig. Denk naast de juristen onder andere aan expertise op het gebied van architectuur,
informatieveiligheid, communicatie, archivering of human resources.

De Unie van Waterschappen heeft ter ondersteuning van de waterschappen en in samenwerking met experts vanuit de
waterschappen deze handreiking opgesteld, om waterschappers van verschillende disciplines te ondersteunen bij de opgave om de digitale transformatie succesvol én binnen de kaders van de wet te laten verlopen. Om de digitale transformatie te laten slagen is het nodig dat de verschillende disciplines die betrokken zijn bij deze ontwikkeling de
samenwerking met elkaar aangaan. Dat zal geen eenvoudige opgave zijn. Om multidisciplinair samen te kunnen werken moet geïnvesteerd worden in het vakgebied van een ander en moet men elkaars ‘taal’ leren verstaan. Deze handreiking geeft daarom inzicht in de taal van juristen en de regels waar waterschappen mee te maken hebben.

Daarnaast biedt de handreiking inspiratie om elkaar de juiste vragen te stellen en om elkaar te versterken in de gezamenlijke opgave om van de digitale transformatie bij waterschappen een succes te maken. Behalve het bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking heeft de handreiking voor de digitale transformatie als doel om
waterschappen ervan bewust te maken dat de digitale transformatie in wezen een organisatievraagstuk is die een impact op de hele organisatie heeft. Digitale transformatie is immers de ontwikkeling die ziet op de manier waarop organisaties en processen zijn ingericht. Met behulp van innovatieve technologie kunnen organisaties wendbaarder
worden en effectief en efficiënt inspelen op de veranderingen die op de maatschappij en de waterschappen afkomen. Bovendien is er mede door het COVID-19 virus momentum ontstaan om in te zetten op de versnelling van de digitale transformatie bij waterschappen. Ik roep u daarom op om de kansen om de digitale transformatie te versnellen met beide handen aan te grijpen! Zorg dat de basis binnen uw waterschap op orde is en maak een start met de sociale
verandering.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn