Handreiking Open Data

28 april 2017


> Download deze publicatie

Waarom deze handreiking?

De Unie van Waterschappen heeft de waterschappen halverwege 2016 uitgenodigd om in gesprek te gaan over de manier waarop er momenteel wordt omgegaan met het fenomeen open data. Vanuit het Rijk is een Nationale Open Data Agenda 2016 opgesteld. Hierin wordt aangegeven dat het belangrijk is om overheidsinformatie voor hergebruik beschikbaar te stellen. De waterschappen zijn over het algemeen al uitvoerig bezig met het ontsluiten van openbare informatie. Tijdens deze gesprekken werd duidelijk dat er behoefte is aan een overzicht op het gebied van open data voor de waterschappen. Daarbij hebben de waterschappen aangegeven dat er behoefte is aan inzicht in de manier waarop met open data om kan worden gaan.

Voor wie is de handreiking?

Deze Handreiking Open Data ondersteunt de ambtelijke organisatie van de waterschappen in hun werkzaamheden. Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat er binnen de gehele uitvoerende organisatie van de waterschappen behoefte is aan inzicht, bijvoorbeeld in ‘wat open data is?’ en ‘hoe we er als waterschap mee om kunnen gaan?’. De handreiking is dus zowel voor de directeur, gegevensbeheerders, juristen als de stagiairs geschreven. Het gericht aanbieden van open data is namelijk niet iets wat door één persoon of één afdeling van een waterschap kan gebeuren. Om doelmatiger met open data om te kunnen gaan, is het wenselijk dat het ‘open data gedachtegoed’ door de gehele organisatie gedragen wordt.

Wat staat er in de handreiking?

Deze handreiking is opgebouwd aan de hand van de volgende vijf stappen:

1. Inventariseren

2. Checken

3. Beschikbaar stellen

4. Vindbaar maken

 5. Monitoren

In deze handreiking wordt aan de hand van deze stappen ingegaan op wat open data is, en wat open data kan betekenen voor de waterschappen. Vervolgens wordt er ingegaan op het feit dat het belangrijk is om een beeld te hebben van welke data van het waterschap als open data aangemerkt kan worden. De handreiking geeft daarnaast inzicht in de juridische context van open data en de manier waarop open data beschikbaar kan worden gesteld, zodat de open data ook daadwerkelijk hergebruikt kan worden door andere organisaties. Als laatst wordt ingegaan op de manier waarop open data gemonitord kan worden en waarom feedback van hergebruikers belangrijk is om het open data beleid van de waterschappen te kunnen verbeteren.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn