Meerjarenplan digitale informatiehuishouding waterschappen

9 mei 2023


> Download deze publicatie

Dit meerjarenplan is in juli 2020 tot stand gekomen naar aanleiding van het wetgevingstraject rondom de Wet open overheid (Woo). De initiatiefnemers van de Woo vinden dat actieve openbaarheid alleen kan worden nagestreefd, als de digitale informatiehuishouding voldoende op orde is. De Unie van Waterschappen heeft in samenwerking met experts vanuit de waterschappen dit sector brede meerjarenplan opgesteld. Om zo de waterschappen te ondersteunen bij de opgave om hun digitale informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn