Roterend Duikerschot blijft zich innoveren mede dankzij de Waterinnovatieprijs

5 oktober 2023

Hoe word je kampioen water sparen voor droge periodes? Het Roterend Duikerschot zorgt dat de grondwaterstand op peil blijft en er lokaal in kleine sloten meer water wordt vastgehouden voor de natuur en landbouw in het gebied. Deze briljant van waterschap De Dommel won in 2021 de #Waterinnovatieprijs en bewijst zich dagelijks in de praktijk. Tot en met 5 november kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovators van jong tot oud hun innovaties indienen voor de Waterinnovatieprijs 2023/24.

Oud-winnaar Waterinnovatieprijs 2021: het Duikerschot
Oud-winnaar Waterinnovatieprijs 2021: het Duikerschot

Aanpassen aan weersextremen

We nemen een kijkje bij Walter Gerwen van waterschap De Dommel. Hij won met de innovatie het Roterend Duikerschot de Waterinnovatieprijs 2021. Walter vertelt dat door het Roterend Duikerschot water langer wordt vastgehouden lokaal in het gebied. Inmiddels is er een nieuwe verbeterde versie ontwikkeld. Tiny Smulders vertelt dat het winnen van de prijs je trots maakt, maar ook dat de innovatie aandacht en steun van andere waterschappen en tuinders krijgt. Kortom, de Waterinnovatieprijs biedt kansen om jouw innovatie verder te brengen.

Briljante oplossingen (van klein formaat)

Dagelijks bedenken waterschappers allerlei slimme, technische of praktische oplossingen om het werk voor schoon, voldoende en veilig water nog efficiënter te doen. Als vanzelfsprekend worden deze uitvindingen toegepast in de praktijk, maar eigenlijk verdienen ze veel meer aandacht. Ken jij zo’n kleine, maar succesvolle uitvinding van een collega waarvan andere waterschappen ook kunnen profiteren? Of heb je zelf een oplossing bedacht om waterschapswerk of een ondersteunende dienst beter, goedkoper of sneller uit te voeren? Meld ze aan voor de waterinnovatieprijs 2023/2024! Naast deze regionale briljantjes gaan we op zoek naar nieuwe oplossingen voor onze taken en wateropgaven voor goed waterbeheer. Binnen de categorieën Gezonde leefomgeving, De ‘dijken’ van de toekomst en Water en bodem sturend gaan we die verzamelen. Kijk op Waterinnovatieprijs.nl voor een uitgebreide uitleg over de 4 categorieën en hoe je kunt meedoen.

Waarom een innovatieprijs?

Door continu te innoveren worden de taken en opgaven voor voldoende, schoon en veilig water nog slimmer, beter en goedkoper opgelost. Op Winnovatie.nl, met de Waterinnovatieprijs en het Waterinnovatiefestival wisselen de 21 waterschappen innovaties, kennis en ervaringen uit. Met elkaar en met en de bedrijven waarmee ze samenwerken. Zo leren ze van elkaar!

De inschrijving voor de waterinnovatieprijs 2023-2024 is geopend tot en met 5 november. De prijs wordt op 1 februari uitgereikt op het Waterinnovatiefestival in Utrecht.

> Ga naar Waterinnovatieprijs.nl
> Ga naar Winnovatie.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn