Waterinnovatieprijs

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Hiermee willen zij innovatieve projecten en technieken een podium bieden.

Tot en met 12 november 2023 was het mogelijk om innovaties in te dienen via waterinnovatieprijs.nl. Dat kon in 4 categorieën: briljantjes, een gezonde leefomgeving, water en bodem sturend, en de dijken van de toekomst.

Waterinnovatieprijs 2023

In totaal werden er 60 innovaties ingestuurd voor de Waterinnovatieprijs 2023/’24. Een deskundige jury onder leiding van Annemieke Nijhof selecteert de 12 genomineerden: 3 per categorie. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Waterinnovatiefestival op 1 februari 2024.

Waterinnovatieprijs 2021

De Waterinnovatieprijs wordt tweejaarlijks georganiseerd. In 2021 waren de onderstaande innovaties de winnaars. Benieuwd hoe het de innovaties de afgelopen jaren is vergaan? Bekijk de video’s!

Winnaar 2021: roterend kunststof duikerschot

In 2021 won het roterende kunststof duikerschot in de categorie ‘Aanpassen aan weersextremen’. Dit instelbare, draaibare schot van waterschap De Dommel kan op een goedkope, duurzame en eenvoudige manier in duikers worden geplaatst. Daardoor kan water beter en langer worden vastgehouden in dit door droogte geteisterde stukje Noord-Brabant. De jury noemde de innovatie ingenieus en betekenisvol. Bekijk in de video waar de innovatie 2 jaar later staat.

Winnaar 2021: AdOx, een manier om medicijnresten uit afvalwater te zuiveren

Met de vergrijzing zien we het medicijngebruik in Nederland toenemen. Daarmee komen er ook steeds meer medicijnresten in het water terecht met negatieve effecten voor de ecologie als gevolg. De TU Delft bedacht AdOx, een techniek waarmee zonder schadelijke effecten medicijnresten uit het afvalwater kunnen worden gezuiverd. Een vooruitstrevende technologie die concrete problemen bij onder meer het hoogheemraadschap van Delfland direct kan oplossen. De jury ziet deze innovatie als een belangrijke stap vooruit in de medicijnverwijdering en bekroonde het idee met de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie ‘Gezond water en een gezonde bodem’. Waar staan ze nu? Je ziet het in de video.

Winnaar 2021: de Energiedamwand

De Energiedamwand van Crux Engineering slaat twee vliegen in een klap: de damwand fungeert als waterkering en zorgt in combinatie met een warmtepomp voor de levering van thermische energie uit oppervlaktewater. De innovatie brengt 2 werelden samen en won daarom de Waterinnovatieprijs 2021 in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’. Bekijk in de video hoe het nu met de Energiedamwand gaat.

Winnaar 2021: Big Brown Data

Niet iedereen gaat naar de teststraat, maar iedereen gaat wel naar de wc. Daarom bleek het rioolwater een hele goede indicatie te geven over de verspreiding van het coronavirus. Door dagelijks alle rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen te laten bemonsteren, hebben de 21 waterschappen samen met het RIVM en het ministerie van VWS met Big Brown Data gezorgd voor nauwkeurig inzicht in de verspreiding van het virus. Daarmee is een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen het virus. De jury zag hoe de innovatie Nederland internationaal op de kaart zette en prees de snelheid waarmee ze het dagelijks bemonsteren realiseerden. Een terechte winnaar in de categorie ‘Waterschap van de toekomst’ van de Waterinnovatieprijs 2021.

Publieksprijs 2021

Met 20% van de stemmen sleepte de innovatie Superkritische vergassing van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de Publieksprijs van 2021 in de wacht. Met deze innovatie worden de reststromen die ontstaan in het zuiveringsproces op een rioolwaterzuiveringsinstallatie omgezet naar groen gas. Hoe gaat het nu met deze innovatie? Dat zie je in de video.


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur