Waterinnovatieprijs

Iedere twee jaar reiken de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) de Waterinnovatieprijs uit. Prijswinnende innovaties zijn toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen: waterveiligheid, schoon water en voldoende water. Hiermee willen zij innovatieve projecten en technieken een podium bieden.

Waterinnovatieprijs 2023/’24

De Waterinnovatieprijs 2023/’24 werd uitgereikt tijdens het Waterinnovatiefestival 2024 op 1 februari in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. In totaal werden er zestig innovaties ingestuurd. Een deskundige jury nomineerde drie inzendingen in vier categorieën: ‘briljantjes’, ‘gezonde leefomgeving’, ‘water en bodem sturend’ en ‘dijken van de toekomst’. Hieronder zie je welke vier waterschappen met hun innovaties in de prijzen vielen.

> Lees meer over de twaalf genomineerden

En bekijk hier de video van de bekendmaking van de nominaties:

Winnaar categorie ‘dijken van de toekomst’: dijkmonitoring van hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Dijkinspecteurs leggen duizenden kilometers af om dijken te inspecteren. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zet nu kunstmatige intelligentie in om scheuren in dijken te detecteren. Ze doen dit vanuit drone- en vliegtuigbeelden, wat de efficiëntie van inspecties verhoogt.

Winnaar categorie ‘gezonde leefomgeving’: eDNA van hoogheemraadschap van Delfland

Het hoogheemraadschap van Delfland werkt intensief aan het opsporen van lozingen vanuit de glastuinbouw naar het oppervlaktewater. eDNA is een nieuw instrument voor het opsporen van om emissiebronnen die de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Winnaar categorie ‘water en bodem sturend’: Zicht op water van waterschap Brabantse Delta

Met het project Zicht op water wil waterschap Brabantse Delta inzicht krijgen in de onttrekking van grondwater door agrarische bedrijven. Dit doet het waterschap door digitale meters te installeren op waterbronnen en te verbinden met een online dashboard. Een nieuwe werkmethode, waarin innovatie, vertrouwen en samenwerking centraal staan.

Winnaar categorie briljantjes: bronaanpak van waterschap Vechtstromen

Team vergunningverlening, toezicht en handhaving van waterschap Vechtstromen ontwikkelde met het project gevelcontroles een methode om het gegevensbeheer van bedrijven efficiënter te organiseren.


Medewerkers bij dit thema

Communicatieadviseur