Innovatie

Waterschappen willen hun taken zo duurzaam en kostenbesparend mogelijk uitvoeren. Door te innoveren kunnen problemen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden. De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken.

De Unie van Waterschappen stimuleert en ondersteunt innovatie in het waterbeheer, onder meer door kennis over innovatieve projecten te delen en juridische en belemmeringen voor innovatie aan te pakken.

Etaleren

Laten zien dat waterschappen innovatief zijn. Het delen van kennis over innovatieve projecten van waterschappen.

Versnellen

Stimuleren van innovatie door juridische, technische, financiële en sociale belemmeringen aan te pakken. Zorgen dat waterschappen met elkaar in verbinding komen en van elkaar leren.

Focus en allianties

Scherp krijgen welke vragen moeten worden opgelost om te komen tot beter en goedkoper waterbeheer. Zorgen voor de juiste allianties om doelen te bereiken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn

Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en Waterkwaliteit
Beleidsadviseur educatie