Innovatie

De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. Door te innoveren kunnen uitdagingen slimmer, beter en goedkoper opgelost worden.

Etaleren en versnellen

De Unie van Waterschappen stimuleert en ondersteunt innovatie in het waterbeheer, onder meer door kennis over innovatieve projecten te delen en juridische en belemmeringen voor innovatie aan te pakken. De doelen van de Unie zijn:

  • Laten zien dat waterschappen innovatief zijn. Het delen van kennis over innovatieve projecten van waterschappen.
  • Stimuleren van innovatie door juridische, technische, financiële en sociale belemmeringen aan te pakken.
  • Zorgen dat waterschappen met elkaar in verbinding komen en van elkaar leren.
  • Scherp krijgen welke vragen moeten worden opgelost om te komen tot beter en goedkoper waterbeheer. Zorgen voor de juiste allianties om doelen te bereiken.

Waterinnovatieprijs- en festival

Iedere 2 jaar wordt de Waterinnovatieprijs uitgereikt door de Unie van Waterschappen, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA. Prijswinnende innovaties zijn toepasbaar binnen de taken en verantwoordelijkheden van de waterschappen. Tot en met 12 november 2023 konden waterschappers, bedrijven, start- ups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en frisdenkers van jong tot oud hun innovatie binnen 4 categorieën indienen. De categorieën voor de Waterinnovatieprijs 2023/24 zijn: briljantjes, een gezonde leefomgeving, water- en bodem sturend en de ‘dijken’ van de toekomst. De Waterinnovatieprijs wordt tijdens het Waterinnovatiefestival op 1 februari 2024 uitgereikt. Naast een mooi en inhoudelijk programma biedt het festival veel ruimte om te netwerken en te leren van bekende innovators.

In 2021 waren er maar liefst 99 inzendingen. De 5 meest innovatieve inzendingen wonnen de Waterinnovatieprijs 2021.

Winnovatie: innovatieplatform watersector

Winnovatie.nl is een online landelijk innovatieplatform voor de watersector. Op dit platform delen de waterschappen en andere aangesloten organisaties met elkaar aan welke innovatieve projecten ze (samen)werken. Om nieuwe oplossingen te vinden voor allerlei wateruitdagingen vind je op dit platform ook challenges. Hier laten de waterschappen zien aan welke innovaties en pilots ze met elkaar werken. Winnovatie is een initiatief van Het Waterschapshuis, STOWA en de Unie van Waterschappen.

> Naar winnovatie.nl


Medewerkers bij dit thema

Programmaleider Innovatie, Duurzaamheid, Internationaal en Waterkwaliteit