Winnaars Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekend

1 februari 2024

Donderdag 1 februari zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/’24 bekendgemaakt. De hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Delfland en de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen bemachtigden de juryprijs in hun categorie. Waterschap Aa en Maas wint de publieksprijs. "De winnaars laten zien dat de waterschappen volop bezig zijn hun werk efficiënter en beter in te richten op basis van digitale data en kunstmatige intelligentie", aldus het juryrapport.

Twee winnaars nemen publieksprijs in de vorm van een cheque in ontvangst van Luzette Kroon
Twee winnaars nemen publieksprijs in de vorm van een cheque in ontvangst van Luzette Kroon

Juryprijs en publieksprijs

Zestig innovaties maakten dit jaar kans op de prestigieuze Waterinnovatieprijs in een van de vier categorieën: dijken van de toekomst, gezonde leefomgeving, water en bodem sturend en briljantjes. Een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Annemieke Nijhof maakte eerder al de twaalf genomineerden bekend en reikte op het festival de prijzen uit. Luzette Kroon, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, reikte de publieksprijs uit.

Publieksprijs: Knikkerbaan maakt waterzuiveringen circulair

Het project TORWASH van het waterschap Aa en Maas wint de Publieksprijs. Met 555 van de in totaal 3134 stemmen op waterinnovatieprijs.nl is dit project de duidelijke winnaar.  Een slibloze waterzuivering: dat is de belofte van de immense knikkerbaan. Het is de belichaming van de techniek TORWASH op een rioolwaterzuivering van waterschap Aa en Maas.

> Lees meer over de innovatie van de Publieksprijswinnaar

Dijken van de toekomst: dijkinspecties met AI

In de categorie dijken van de toekomst wint het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de juryprijs met hun innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van Artificiële Intelligentie (AI)’. Ze zetten drone- en vliegtuigbeelden in om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen, waar inspecteurs nu veel kilometers voor afleggen. Indiener Erik Vastenburg: “We beginnen met de inzet van drones om de waterkeringen te scannen en scheuren te detecteren. Hierdoor kunnen we onze inspecteurs gerichter inzetten. Het algoritme legt alle gedetecteerde scheuren geografisch vast. Dit maakt het eenvoudiger om de ontwikkeling van deze scheuren in de tijd te volgen en vergelijkingen te maken met voorgaande jaren of vergelijkbare waterkeringen.”

Bekijk de video van de winnaar:

> Lees meer over de innovatie

Gezonde leefomgeving: eDNA voor opsporing lozingen

Het hoogheemraadschap van Delfland wint de juryprijs voor gezonde leefomgeving, met hun innovatie ‘eDNA – nieuw in de gereedschapskist voor het opsporen van lozingen’. Met de eDNA-methode kan het hoogheemraadschap sneller en goedkoper zoeken naar de bron van een verontreiniging. Indiener Bas Rem: “De uitslag van de eDNA-analyse zal specifiek richting één teelt wijzen, wat meer gericht zoeken mogelijk maakt. Dit leidt nu al, in de eerste maanden van toepassing, tot een hogere opsporing van lozingen en lekkages.”

Bekijk de video van de winnaar:

> Lees meer over de innovatie

Water en bodem sturend: Zicht op water

Het project ‘Zicht op water’ van waterschap Brabantse Delta sleept de prijs voor ‘water en bodem sturend’ in de wacht. De innovatie geeft inzicht in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven. Hiervoor worden digitale meters geïnstalleerd op de waterbronnen, die worden verbonden met een online dashboard. “De innovatie is een antwoord op de zorgelijke kwestie van waterbeschikbaarheid”, vertellen indieners Klaas-Jan Douben en Rene Rijken. “Door telers zelf in staat te stellen hun waterverbruik te meten, bevorderen we een groter bewustzijn van hun verbruik. En dat helpt weer om nieuwe maatregelen te nemen om de klimaatrobuustheid van stroomgebieden te vergroten.”

Bekijk de video van de winnaar:

> Lees meer over de winnende innovatie

Briljantje: watervervuiling bij bron aanpakken

In deze categorie gaat het om slimme toepassingen van knappe koppen bij de waterschappen die nog relatief onder de radar zijn en een groter podium verdienen. De prijs gaat naar Andras Koops van het waterschap Vechtstromen. Hij bedacht een nieuwe opsporingsmethode om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Met een app die verschillende data combineert, kan de afdeling Toezicht en Handhaving achterhalen of vervuilende bedrijven meer schadelijke stoffen lozen dan bekend is of is afgesproken in de vergunning.

Bekijk de video van de winnaar:

> Lees meer over de innovatie

De prijzen

Alle prijswinnaars krijgen naast een prachtige oorkonde de mogelijkheid om deel te nemen aan kennissessies van inspirator Kevin Weijers om hun innovaties verder te ontwikkelen.

> Lees meer over de Waterinnovatieprijs

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn