Staatssecretaris Van Huffelen praat op werkbezoek rwzi over digitalisering

21 maart 2023

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, Alexandra van Huffelen, bracht op 20 maart een werkbezoek aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie van het hoogheemraadschap van Rijnland. Ze sprak daar met medewerkers van het hoogheemraadschap en van de Unie van Waterschappen. Onderwerpen waren haar eigen digitale Werkagenda en de digitalisering en digitale transformatie van de waterschappen.

De staatssecretaris kreeg op de rioolwaterszuiveringsinstallatie (rwzi) een toelichting op het zuiveringsproces van rioolwater, het verwijderen van ongewenste stoffen zoals medicijnresten en het bemonsteren van water. Het zuiveringsproces kan interessante data opleveren, de zogeheten big brown data.

Nieuwe technologieën

Bij het optimaliseren van de zuivering en bemonstering spelen digitalisering en digitale transformatie een grote rol. De inzet van onder meer nieuwe technologieën en datagedreven werken, zorgen voor nieuwe en andere inzichten en keuzes. Ook kan steeds meer op afstand gestuurd worden, wat invloed heeft op de manier van werken.

Meer inzicht

Medewerkers van het hoogheemraadschap vertelden hoe ze digitalisering inzetten om een aantal thema’s verder te ontwikkelen. Zoals een catalogus waarin je zelf je data en analyses bij elkaar kunt zoeken. Of dashboards waaruit de gebruiker zelf meer inzichten kan genereren. Zo krijgen alle betrokkenen meer inzicht in de waterketen.

Interbestuurlijke samenwerking

Er ontstond een levendig gesprek over het belang van interbestuurlijke samenwerking bij de digitale transformatie en bij de ethische dilemma’s die spelen bij de toepassing van nieuwe technologieën. Het is belangrijk dat overheden dezelfde kaders gebruiken in de afwegingen bij het gebruik van data en technologie.

Vaarkaart

De Unie presenteerde ook haar bestuurlijke visie op digitale transformatie, de zogeheten ‘Vaarkaart, digitaal op koers’. Deze Vaarkaart beschrijft de digitale transformatie voor de waterschappen en randvoorwaarden om digitale innovaties te gebruiken en ermee om te gaan. Dit vraagt begeleiding en training van medewerkers en bestuurders, maar ook standaardisatie van data en processen.

Samenhang

Van Huffelen zag een samenhang tussen de Vaarkaart van de waterschappen, haar Werkagenda Waardegedreven Digitaliseren en haar agenda Digitale Samenleving. Er is dan ook afgesproken hierop nauw te blijven samenwerken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn