Cybersecurity watersector

Kwetsbaarheden en dreigingen in de watersector zijn steeds vaker digitaal.

Cyberaanvallen op operationele technologiesystemen hebben grote maatschappelijke en economische gevolgen voor belangrijke sectoren. Denk aan drinkwater, riolering en gemalen. Daarom hebben partijen uit de watersector in het Bestuursakkoord Water afgesproken om de cyberweerbaarheid te versterken. Zo kunnen ze aanvallen in de toekomst samen het hoofd bieden.

Investeren in informatieveiligheid is noodzakelijk. Cybersecurity is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Zonder digitalisering functioneert een waterschap niet meer. Daarbij is het als waterketen belangrijk om samen op te trekken en inzichtelijk te maken waar de cyber-afhankelijkheden liggen.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn