Waterschappen vragen Kamer aandacht voor digitale transformatie

25 januari 2022

Op 26 januari staat in de Tweede Kamer een Hoofdlijnendebat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gepland. De waterschappen hebben de Kamer aandacht gevraagd voor een aantal onderwerpen.

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Een onafhankelijk Adviescollege gaat kijken naar de hoogte van de vergoeding voor Statenleden en algemeen bestuursleden van de waterschappen. Met het oog op de verkiezingen in 2023 is het wenselijk dat het college rond deze zomer een advies geeft. De waterschappen hopen dat de planning gehaald wordt.

Lokale democratie

De Unie van Waterschappen maakt zich samen met de VNG hard voor versterking van de lokale democratie. Ze pleiten onder meer voor subsidie voor politieke partijen die meedoen aan lokale verkiezingen. In het coalitieakkoord staat niets over versterking van de lokale democratie. De waterschappen willen graag weten hoe de minister tegen dit onderwerp aankijkt.

Digitale transformatie

De waterschappen zijn blij dat het onderwerp digitalisering als 1 van de 3 grote transities in het coalitieakkoord staat, naast circulaire economie en klimaat & energie. De waterschappen missen in het akkoord wel aandacht voor de digitale transformatie. Het gaat immers niet alleen om de techniek maar ook om de processen eromheen.

Financiële onderbouwing

De waterschappen zien ook een toenemende afhankelijkheid van een goed functionerende ICT-infrastructuur en -dienstverlening. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor cybercrime: aanvallen van buitenaf. Informatieveiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij de waterschappen. Onderwerpen die ook in het coalitieakkoord expliciet worden genoemd. De financiële onderbouwing om activiteiten rond informatieveiligheid uit te voeren, ontbreekt echter in het coalitieakkoord.

Lees de hele inbreng

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn