Uw zoekresultaten voor: Visie
Commissie Internationale Zaken (CINTER)

Gevonden in pagina's

…spil in het bepalen van gezamenlijke standpunten op het gebied van internationaal beleid. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe strategische visie van Dutch Water Authorities (DWA) en de doorontwikkeling van…


Klimaatverandering

Gevonden in pagina's

…is om in 2025 helemaal energieneutraal te zijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan een visie en aan strategieën richting klimaatneutrale en circulaire waterschappen. Wat doet de Unie van Waterschappen? De…


Bestuursprogramma

Gevonden in pagina's

…waterschappen > Bekijk het hele bestuursprogramma De waterschappen staan voor allerlei maatschappelijke opgaven. Welke rol spelen zij hierbij? De bestuursleden van de Unie van Waterschappen verwoorden hun visie daarop in…


De waterschapsmarkt van de toekomst

Gevonden in publicaties

…opdrachtgever’ uit 2014 (kort: marktvisie 2014). De marktvisie heeft op diverse vlakken voor verbetering gezorgd. Ook is door de marktvisie het begrip en inzicht in de noodzaak voor verdere vernieuwing…


Blauwe meet-up internationaal

Gevonden in agenda

…Break-outsessies waarin je een bijdrage levert aan de visie voor Dutch Water Authorities richting 2030 16:30 – Einde programma en digitale nazit Meer informatie en aanmelden Nee Webinar Nee Nee…


De waterschapsmarkt van de toekomst – Inspiratieprojecten

Gevonden in publicaties

…betere samenwerking en professionalisering van het opdrachtgeverschap bij waterschappen. De basis hiervoor werd in 2014 vastgelegd in de marktvisie: “De waterschappen als publieke opdrachtgever”. Over de uitvoering van de marktvisie


Op weg naar klimaatneutraliteit

Gevonden in agenda

Graag nodigen wij de leden van de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen uit voor een online informatiebijeenkomst op woensdag 20 april over de strategische visie ‘Op weg naar…


Bestuur

Gevonden in pagina's

…staat de visie van de bestuurders voor de vereniging. Het Uniebestuur staat in nauw contact met de waterschappen. Rogier van der Sande Voorzitter > meer informatie Sander Mager Vicevoorzitter >…


Jeugdwaterschap

Gevonden in pagina's

…zelf al een visie op het waterbeheer en hebben andere wensen voor hoe hun rol ingevuld wordt. Meerdere waterschappen kiezen er daarom voor om zich te richten op jongerenambassadeurs die…


Visie brochure afvalwaterketen tot 2030

Gevonden in publicaties

…noemen enkele belangrijke: Een groep van enthousiaste deskundigen kwam in 2009 met een visie op de waterketen in 2050: Verbindend water. We hebben samengewerkt met het ‘aanjaagteam’ dat deze visie