Kansenkaart afvalwaterketen

1 januari 2020


> Download deze publicatie

Nieuwe kansen voor klimaatbeleid door samenwerking tussen gemeenten en waterschappen

Water biedt vele kansen voor lokaal klimaatbeleid. De Routekaart afvalwaterketen 2030 van VNG en Unie van Waterschappen bevat veel inspirerende voorbeelden. Voor dit instrument hebben we ter inspiratie 12 kansen uitgelicht. Er zijn nog vele andere mooie voorbeelden.

De mogelijkheden zijn vaak sterk plaatsgebonden. En de mooiste kansen ‘zie je pas als je ze ziet’. Door samen te werken met uw waterschap kunt u gezamenlijk onderzoeken wat op uw locatie geschikte (combinaties van) kansen zijn. Neem nu de Energiefabriek Den Bosch. Het waterschap wil op de rioolwaterzuivering groen gas produceren voor vrachtwagens van het gemeentelijk afvalbedrijf. Het krijgt daarvoor van de gemeente warmte terug voor het eigen zuiveringsproces. Het overige biogas gaat via een pijpleiding naar het bedrijfsleven. Dat is slim gebruik maken van de mogelijkheden die lokaal voor handen zijn. En het bespaart niet alleen veel energie, maar ook kosten. Goed voor het klimaat en goed voor de burger.

Zie daarvoor ook onze website: www.samenwerkenaanwater.nl

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn