Position paper Herziening Richtlijn Stedelijk Afvalwater [Richtlijn 91/271/EEG]

1 juni 2020


> Download deze publicatie

Al het Nederlandse huishoudelijk (stedelijk) afvalwater wordt gezuiverd door de waterschappen. De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater stelt minimumeisen voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is daarom een heel belangrijk kader voor het uitvoeren van de zuiveringstaak door de Nederlandse waterschappen. In dit position paper vindt u de wensen en voorstellen van de Unie van Waterschappen voor een herziening en modernisering van deze richtlijn:

De nieuwe richtlijn moet goed worden afgestemd op de Kaderrichtlijn Water (KRW) en moet bijdragen aan de ambities van de Europese Green Deal:

  • De samenhang met de Kaderrichtlijn Water (KRW) is essentieel. De KRW dient hét leidende instrument te blijven waarin de doelen voor de waterkwaliteit worden bepaald;
  • De herziening van de Richtlijn Stedelijk Afvalwater kan invulling geven aan de doelen uit de Europese Green Deal op het gebied van energie- en klimaatbeleid en circulaire economie.
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn