Waterschapsverordening

Alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap binnen haar beheergebied stelt, zijn opgenomen in een waterschapsverordening.

Voor de invoering van de Omgevingswet werd dit vastgelegd in de zogeheten Model Keur. Voor het vaststellen van een waterschapsverordening geldt een overgangsperiode van twee jaar na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, dus tot 1 januari 2026.

Waterschappen die wegen in beheer hebben, moeten hun wegenkeur ook samenvoegen met de ‘reguliere’ keur in een waterschapsverordening.

Handreiking waterschapsverordening

Om waterschappen te helpen bij het opstellen van een waterschapsverordening is een handreiking opgesteld. Deze handreiking bevat processtappen en modelregels die ieder waterschap kan toepassen om haar eigen digitale waterschapsverordening te maken. De handreiking geeft inzicht in de juridische en digitale eisen die gelden voor de deze verordening. In de bijlagen bij de handreiking zijn ook verschillende praktijkvoorbeelden en modellen te vinden.

Wat doet de Unie van Waterschappen?

Deze handreiking is via het project Transitieondersteuning Omgevingswet Waterschappen (TROWA) ontwikkeld door Het Waterschapshuis en de Unie van Waterschappen.


Medewerkers bij dit thema

Beleidsadviseur bestuurlijk juridische zaken