Aandacht voor overstromingen in de Week van Ons Water

14 oktober 2021

Van 16 tot en met 31 oktober organiseren de waterbeheerders van Nederland excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water.

Iedereen die dat leuk vindt kan een kijkje in de keuken nemen bij de watermanagers die Nederland leefbaar houden. Ook krijgen ze tips over wat zij zelf kunnen doen om zich bijvoorbeeld voor te bereiden op overstromingen.

Deuren open voor publiek

Iedere dag (en nacht) zijn duizenden mensen bezig om in Nederland droge voeten te houden en te zorgen voor schoon en voldoende water. Vaak is dat werk niet zo zichtbaar. Daarom gooien de waterbeheerders hun deuren open voor publiek tijdens de Week van Ons Water.

Activiteiten door heel het land

Er worden leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland georganiseerd. Zo kun je mee op dijk-excursie met dijkexperts in Oudekerk aan den IJssel, gratis advies krijgen over het klimaatbestendig inrichten van je tuin in Woerden en kun je op onderwatersafari in Friesland. Op www.weekvanonswater.nl staan alle activiteiten die er gedurende de week in Nederland te doen zijn.

Overstroom ik?

Er staat een nieuw hoogwaterseizoen voor de deur en daarom is de website overstroomik.nl vernieuwd. Op deze website kun je zien wat een overstroming in je woonplaats betekent. De website geeft informatie en tips over hoe je je kunt voorbereiden op een overstroming. Informatie die in de Week van Ons Water ook te vinden is in de watermusea van Nederland: onder meer in het Woudagemaal in Lemmer, het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, het Nederlands Watermuseum in Arnhem, het Watersnoodmuseum in het Zeeuwse Ouwerkerk, Batavialand in Lelystad en in het Keringhuis bij de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Week van Ons Water

De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waterschappen, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en door aan te geven wat mensen zelf kunnen doen bij overstromingen, wateroverlast en droogte en hoe we kunnen helpen om ons water schoon te houden.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn