De Nationale Bodemtop 2024

Bijeenkomst
Datum: 7 februari 2024
Tijd: 08:30 - 17:00
Locatie: De Werelt, Lunteren
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit organiseert op woensdag 7 februari de Nationale Bodemtop voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan duurzaam beheer van de Nederlandse landbouwbodems. Met het event wil het ministerie partijen verbinden en inspireren, en daarnaast de inspanningen en voortgang met elkaar delen.

Vorig jaar lag de focus van de Bodemtop op de agro-keten. Dit jaar is er extra aandacht voor de rol van de bodem in de regio en de gebiedsaanpak. Hoe maken we de bodem sturend? Wat kunnen we leren uit lopende gebiedsprocessen? Maar ook: hoe gaat de EU bodemregelgeving en mestwetgeving doorwerken op ons bodembeheer? En hoe benutten we de meerwaarde van agroforestry, biobased bouwen en regeneratieve landbouw? Hoe brengen we wetenschap en praktijk bij elkaar?

> Bekijk hier het hele programma

> Ga naar het aanmeldformulier

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn