Stikstof, natuur en waterschap

Webinar
Datum: 19 mei 2020
Tijd: 13:00 - 15:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek? Daarover vertellen deskundigen van de waterschappen en van Rijkswaterstaat en het ministerie van LNV tijdens deze webinar. Ook kunnen de deelnemers onderling ervaring uitwisselen.

Doel

• Inzicht in handelingsperspectief en kansen
• Update stand van zaken natuur, stikstof en vergunningverlening
• Vragen beantwoorden van waterschappen
• Ervaringen uitwisselen tussen waterschappen

Presentaties

Dit webinar heeft plaats gevonden op 19 mei 2020, dit waren de presentaties:

Anke van Houten / Unie van Waterschappen
> Inleiding en waar staan we nu (natuur, stikstof, uitleg beheer en onderhoud en lijnen voor vergunningverlening, gebiedsprocessen)

Michiel Cappendijk / ministerie van LNV Natuurbank
> Aanpak en eerste ideeën over werkwijze

Dik de Weger / Rijkswaterstaat
> Emissie-arm bouwen

Michel Smits / Waterschap Limburg
> Omgaan met ecologische onderbouwing

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn