Terugblik bestuurlijke bijeenkomst klimaatakkoord en RES

Webinar
Datum: 20 mei 2020
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Online
Organisatie: Unie van Waterschappen

Energiepakket – update klimaatakkoord en RES

Dit ‘Energiepakket’ is gemaakt ter gelegenheid van de digitale Bestuurlijke Sessie Energie op 20 april 2020. Wij informeren u hier over de laatste stand van zaken rond klimaat en energie en de inzet van de Unie van Waterschappen.

Vlog Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid Unie van Waterschappen

Vragen & antwoorden bestuurlijk vragenuur

Op 20 april heeft het bestuurlijk vragenuur digitaal plaatsgevonden. De Unie organiseerde dit voor de voorzitters, leden van de CWS en CWE en secretaris-directeuren van de waterschappen om contact te blijven houden, informatie te geven over de stand van zaken en vragen en kennis uit te wisselen. In 3 blokken werd er aandacht besteed aan de algemene voortgang rondom de klimaattafels. Specifiek werd ingegaan op de RES en het gezamenlijke onderzoeksprogramma WARES van de Unie en Stowa. In de sessie zijn diverse vragen gesteld en ervaringen uitgewisseld. In bijgaand document kunt u de belangrijkste vragen en antwoorden terugvinden. Het is een dynamisch document, dat in de loop der tijd aangevuld zal worden (zie versiedatum bovenin).

> Vraag en Antwoord Klimaatakkoord en energie

Stand van zaken Klimaatakkoord en RES april 2020

In dit document vindt u een update rond alle onderwerpen die de waterschappen raken rond onder meer het Klimaatakkoord, de Klimaattafels en de Regionale Energiestrategieën.

> Stand van zaken Klimaatakkoord en RES april 2020

Bouwstenen voor waterschappen in de RES

De waterschappen leveren een bijdrage aan de energietransitie in de regio via de Regionale Energiestrategieën (RES). In de notitie ‘Bouwstenen voor waterschappen in de regionale energiestrategie’ wordt ingegaan op bouwstenen voor de waterschappen voor hun positie en inbreng in de RES. Het doel van de notitie is op bestuurlijk niveau het gesprek aan te gaan over welke rol het waterschap kan en wil pakken in de RES nu en in de toekomst en wat concreet de inbreng kan zijn.

> Rapport Bouwstenen voor waterschappen – 2020

Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES)

Onder de vlag van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën (WARES) doen de Unie van Waterschappen en STOWA gezamenlijk verschillende onderzoeken naar de inzet van het waterbeheer voor de uitvoering van het Klimaatakkoord en in het bijzonder naar de bijdrage van de waterschappen aan de Regionale Energiestrategieën. In dit document vindt u de stand van zaken.

> Programma WARES – april 2020

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn