Behandeling Stikstofwet gaat door

2 februari 2021

De behandeling van de Stikstofwet gaat door. Dat hebben de Eerste en Tweede Kamer op 2 februari besloten.

Na de val van het kabinet in januari gingen de Eerste en Tweede Kamer aan de slag met de dossiers die in beide Kamers liggen. Daarvan bepalen de Kamerleden per dossier of het controversieel wordt verklaard: het dossier wordt dan niet verder behandeld totdat er een nieuw kabinet is. Op 2 februari werd hier in de Eerste en Tweede Kamer over gestemd.

Inzet waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft er direct na de val van het kabinet bij beide Kamers op aangedrongen een aantal cruciale dossiers niet stil te leggen: de Omgevingswet en de Stikstofwet. De Stikstofwet is niet controversieel verklaard, de behandeling hiervan gaat dus door. Daar zijn de waterschappen blij mee. Over de Omgevingswet volgt volgende week duidelijkheid.

Mestdossiers controversieel

De Tweede Kamer verklaart de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en de Klimaatnota controversieel. En helaas ook diverse mestdossiers, terwijl die van invloed zijn op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer verklaart 3 dossiers controversieel: 2 over de Kamer zelf en een wetsvoorstel over taal en toegankelijkheid.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn