Droogte houdt aan

22 april 2020

Het is stralend weer en veelal droog de afgelopen tijd. Uit de nieuwe droogtemonitor van de waterbeheerders blijkt dat deze droge periode de komende 2 weken aanblijft. Hierdoor ligt het neerslagtekort hoger dan normaal in deze tijd van het jaar.

De waterschappen en Rijkswaterstaat hebben verschillende maatregelen uitgevoerd, zoals het zorgen voor meer wateraanvoer en door de peilen op het hoogst mogelijke niveau te houden. Ook monitoren ze de situatie nauwlettend.

Verwachting voor komende tijd

De maand april is erg droog. Ook de komende dagen valt geen neerslag en daarna tot begin mei slechts beperkt. Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land zijn de grondwaterstanden laag. Landbouw en natuur ondervinden daar gevolgen van de droogte. De aanvoer van de Rijn bij Lobith, momenteel circa 1250 m3/s, is voldoende maar wel laag voor de tijd van het jaar en dalend. Dit kan betekenen dat watertekorten gaan ontstaan, maar op dit moment zijn daar geen aanwijzingen voor. De aanvoer van de Maas is voldoende.

Aanvullende maatregelen

Omdat de grondwaterstanden op hoger gelegen gebieden in Nederland laag zijn, komen verschillende waterschappen met aanvullende maatregelen. Zo wordt de Maas op maximaal peil gebracht, om een buffer op te bouwen en de uitstroom van grondwater in de waterschappen Limburg en Aa en Maas te vertragen.

Lokaal problemen door droogte

De watervraag vanuit landbouw en drinkwater is hoger dan normaal in deze tijd van het jaar. Een aantal beken is drooggevallen en er wordt meer beregend dan normaal voor de tijd van het jaar. Daarnaast ondervindt de scheepvaart ook al enige hinder van lage waterstanden op de Rijntakken. Er zijn (nog) geen problemen met betrekking tot drinkwatervoorziening en verzilting, en alleen lokaal met de waterkwaliteit (blauwalgen en vissterfte).

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn