Hoogwatergolf verlaat Limburg

19 juli 2021

De hoogwatergolf heeft Limburg verlaten en is inmiddels aangekomen in Noord-Brabant en Gelderland. In de middag van 19 juli is code oranje van kracht voor de Maas.

Ondanks het hoge water hebben de dijken in Limburg stand gehouden. Ook veel noodmaatregelen hebben gewerkt. Nu het waterpeil is gezakt, gaan de waterbeheerders een nieuwe fase in. Allereerst houdt waterschap Limburg de verzadigde dijken in noord en zuid Limburg nog nauwlettend in de gaten en komt het bij het ontdekken van zwakke plekken in actie. Daarnaast bekijkt het waterschap hoe ze samen met Rijkswaterstaat kunnen zorgen dat de dijken straks weer sterk en veilig de winterperiode in gaan. Om de dijken niet onnodig te belasten worden inwoners en bezoekers dringend verzocht de dijken niet te betreden.

Meer ruimte voor de Maas

Omdat de hoogwatergolf afvlakt en de Maas in het Brabantse en Gelderse landschap meer de ruimte krijgt, is de dreiging op overstroming en schade in deze gebieden ook kleiner. De waterschappen in Brabant en Gelderland hebben preventieve maatregelen getroffen voor het hoge water en blijven de komende dagen alert op de staat van de dijken en voeren daarvoor extra dijkinspecties uit.

Hoogwater op de Rijn

Ook op de Rijn is sprake van hoogwater. Uiterwaarden zijn ondergelopen, waardoor campings zijn ontruimd en vee is verplaatst. Het hoge water levert hier vooralsnog verder geen problemen op. Ook hier blijven de waterschappen alert.

Ga niet zwemmen in de Maas en uiterwaarden

De waterschappen vragen watersporters en pleziervaarders niet het water op te gaan, zodat zij niet verrast worden door een plotselinge stijging van het water. Zwemmen in het water van de Maas, Rijn of in de uiterwaarden wordt op dit moment ten zeerste afgeraden. Dit in verband met de hoge stroomsnelheid, het aanwezige drijfvuil en de mogelijke verontreinigingen in het water.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn