Kamervragen over toedracht dijkdoorbraak Reeuwijk

27 juli 2021

Tweede Kamerleden Peter Valstar en Rudmer Heerema (VVD) hebben de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de toedracht van een dijkdoorbraak bij Reeuwijk.

Zij deden dat naar aanleiding van het AD-artikel ‘Dijkdoorbraak zet weilanden in Reeuwijk onder water’. Dat bericht gaat onder andere in op de suggestie dat de dijkverzakking te wijten zou zijn aan de Amerikaanse rivierkreeft, een invasieve uitheemse kreeftensoort.

Oorzaak onbekend, onderzoek in gang

De oorzaak van de dijkdoorbraak in de Middelburg- en Tempelpolder in Reeuwijk is nog niet bekend, het hoogheemraadschap van Rijnland doet intensief onderzoek naar de mogelijke oorzaak. De mogelijkheid dat de Amerikaanse rivierkreeft hieraan heeft bijgedragen, wordt daarin meegenomen. Rijnland stelt hierover dat dit op basis van de kennis van nu en van deskundigen onwaarschijnlijk lijkt. De Unie van Waterschappen wacht de resultaten van het onderzoek van het hoogheemraadschap af.

Dijkinspecties

De waterschappen inspecteren hun dijken regelmatig en wanneer onregelmatigheden worden geconstateerd, grijpen direct. Het klimaat en de natuur zijn echter grillig en onvoorspelbaar en Nederland is vanwege de ligging kwetsbaar voor overstromingen. 60 procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. De waterschappen en Rijkswaterstaat werken daarom voortdurend aan sterke dijken en ruimte voor rivieren. Op dit moment is zelfs de grootste dijkversterkingsoperatie ooit aan de gang: de komende 30 jaar wordt 1.100 kilometer dijk versterkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

De vragen van de Tweede Kamerleden liggen nu bij de genoemde ministeries ter beantwoording. De termijn daarvoor is 3 weken.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn