Kamerbrieven NPLG en stikstof en verschillende updates


13 februari 2023

Met deze ledenbrief willen we u graag informeren over:
- De Tweede Kamerbrief over de voortgang van het NPLG1
- De Tweede Kamerbrief over de aanpak van de stikstofreductie2
- Stikstofberekeningen ministerie van Financiën3
- Mogelijke financiering waterschappen voor NPLG
- De stand van zaken van het Landbouwakkoord
- De aanpak omtrent mestvrije zones en bufferstroken
- Voortgang water & bodem sturend

> Download pdf