Maatlat klimaatadaptieve gebouwde omgeving bekrachtigd


26 april 2023

Op 19 april is de Maatlat voor een groene en klimaatadaptieve gebouwde omgeving bekrachtigd door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de medeoverheden. In de maatlat staan kwalitatieve doelen, prestatie-eisen en richtlijnen om bij de bouw van woningen rekening te houden met overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling.

> Download pdf 1