Ontwikkelingen stikstofproblematiek


1 juli 2021

Op 1 juli 2021 treedt de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Daarmee gaat ook de bouwvrijstelling in. Voor de waterschappen betekent dit dat zij een groot deel van de projecten zónder stikstofberekening vergund kunnen krijgen.

> Download pdf 1