Publicatie brieven Rijk Water bodem sturend, landelijk gebied en stikstof


25 november 2022

Deze ledenbrief bevat verwijzingen naar brieven die door het kabinet naar de Tweede Kamer zijn gestuurd betreffende Nationaal Programma Landelijk Gebied. In de ledenbrief worden de brieven en hun onderlinge samenhang toegelicht.

> Download pdf