Publicatie startpakketten NOVEX


13 december 2022

Met deze ledenbrief licht de Unie u in over het programma NOVEX en geeft een overzicht van de betekenis voor de waterschappen van het NOVEX startpakket in relatie tot de recent vanuit het rijk verschenen beleidsbrieven. Deze ledenbrief gaat in op (1) het belang van NOVEX voor de waterschappen, (2) het startpakket NOVEX, en vervolgens de 3 perspectieven in het startpakket: landelijk gebied (3), stedelijk gebied (4), en energie en netwerken (5).

> Download pdf 1
> Download pdf 2