Wegvallen bouwvrijstelling stikstof vergunning


4 november 2022

Deze ledenbrief informeert over de verklaring van de Raad van State betreffende het wegvallen van de bouwvrijstelling stikstofvergunning. De gevolgen voor de waterschappen worden besproken, tezamen met mogelijkheden voor vergunningverlening.

> Download pdf