Jaarrekening Unie van Waterschappen 2020

14 maart 2022


> Download deze publicatie

De jaarrekening van de Unie van Waterschappen voor het boekjaar 2020, een jaar dat in het teken stond van de uitbraak van het coronavirus. Thuiswerken werd de norm, maar ook vanuit het thuiskantoor kon het werk –weliswaar in een andere vorm– grotendeels doorgaan. Naast de coronapandemie was 2020 op veel relevante dossiers voor de Unie van Waterschappen ook bewogen. In deze jaarrekening blikken we terug op de activiteiten en uitgaven van 2020.

Leeswijzer

De jaarstukken beginnen met een bestuursverslag waarin wordt teruggeblikt op het boekjaar 2020. Daarbij wordt in dit verslag uitleg gegeven over de organisatie de Unie van Waterschappen. Vervolgens worden de resultaten die in 2020 zijn geboekt gepresenteerd.

Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn