Nieuwjaarsboodschap Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Investeren, vooruitkijken en verstandig beleid maken”

9 januari 2024

Het jaar 2024 is extreem nat begonnen. Door de vele regenval in Duitsland en Nederland hebben we te maken met hoogwater in de rivieren, in het IJsselmeer en het Markermeer, maar ook in de regionale systemen zijn de sloten en beken overvol.

portret van Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, nieuwjaarsboodschap
portret van Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen, nieuwjaarsboodschap

Gelukkig heeft het vele water nergens tot enorme problemen geleid en was de situatie beheersbaar voor de waterschappen. In zijn nieuwjaarsboodschap schrijft Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, dit toe aan het verstandige beleid van onze voorgangers.

Investeren in dijkveiligheid

Van der Sande roept de beleidsmakers van nu dan ook op om nu vooruit te kijken en te investeren, zodat onze opvolgers in de toekomst ook weer kunnen profiteren van ons beleid: “Als waterschappen moeten we zelf ons watersysteem nog robuuster maken, zodat we niet alleen water kunnen wegpompen maar ook meer kunnen vasthouden voor droge periodes. En we moeten meer investeren om ons water te zuiveren.”

Verstandig beleid

Keuzes die nu gemaakt worden, zijn van invloed op een periode over 25 of 50 jaar, vervolgt Van der Sande. “Daarom kijken we ook naar Brussel en naar Den Haag. Want daar wordt dit jaar een nieuw kabinet gevormd en nieuwe verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement. Zij moeten nu ook verstandig beleid maken op waterveiligheid, waterhoeveelheid en waterkwaliteit. Van hen vragen we ook om die lange-termijn-bril op te zetten en waar nodig regie te voeren en regels te stellen. Juist, zodat onze opvolgers over 25 of 50 jaar weer kunnen profiteren van het verstandige beleid nu.”

Bekijk hieronder de nieuwjaarsboodschap van Rogier van der Sande:

Sleep en verplaats
Kind: captions
Language: nl-NL
00:00:00.320 –> 00:00:06.240
2024 is extreem nat begonnen. Als waterschappen 
hebben we meteen kunnen laten zien wat we waard  
00:00:06.240 –> 00:00:10.360
zijn. Hoe mooi is dat! Maar wij hebben 
ook kunnen profiteren van het goede,  
00:00:10.360 –> 00:00:15.440
verstandige beleid van onze voorgangers van 
20, 25 jaar geleden. En als onze opvolgers  
00:00:15.440 –> 00:00:19.960
ook weer willen profiteren van ons beleid 
nu, zullen we als waterschappen ook dit  
00:00:19.960 –> 00:00:25.600
jaar meer moeten investeren in dijkveiligheid.
Ons watersysteem nog robuuster moeten maken,  
00:00:25.600 –> 00:00:30.640
zodat we niet alleen water kunnen wegpompen maar 
ook meer kunnen vasthouden voor droge periodes.  
00:00:30.640 –> 00:00:37.200
En we moeten meer investeren om ons water te 
zuiveren. Dat is wat wij als waterschappen doen,  
00:00:37.200 –> 00:00:43.640
maar de gezamenlijke waterschappen kijken ook 
naar Brussel en naar Den Haag, want daar wordt  
00:00:43.640 –> 00:00:47.360
dit jaar een nieuw kabinet gevormd en nieuwe 
verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement  
00:00:47.360 –> 00:00:56.160
en ook zij zijn van invloed op de periode 20, 25 
of 50 jaar. Zij moeten nu ook verstandig beleid  
00:00:56.160 –> 00:01:02.000
maken en zijn van invloed op waterveiligheid, 
waterhoeveelheid en waterkwaliteit. Zij moeten  
00:01:02.000 –> 00:01:08.280
die lange-termijn-bril opzetten en waar 
nodig regie voeren en regels stellen.
00:01:08.280 –> 00:01:12.560
Juist, zodat onze opvolgers over 25 of 50 jaar  
00:01:12.560 –> 00:01:17.800
weer kunnen profiteren van 
het verstandige beleid nu.
Sleep en verplaats
Kind: captions
Language: nl-NL


2024 is extreem nat begonnen. Als waterschappen hebben we meteen kunnen laten zien wat we waard  zijn. Hoe mooi is dat! Maar wij hebben ook kunnen profiteren van het goede,  verstandige beleid van onze voorgangers van 20, 25 jaar geleden. En als onze opvolgers  ook weer willen profiteren van ons beleid nu, zullen we als waterschappen ook dit  jaar meer moeten investeren in dijkveiligheid.

Ons watersysteem nog robuuster moeten maken,  zodat we niet alleen water kunnen wegpompen maar ook meer kunnen vasthouden voor droge periodes.  En we moeten meer investeren om ons water te zuiveren. Dat is wat wij als waterschappen doen,  maar de gezamenlijke waterschappen kijken ook naar Brussel en naar Den Haag, want daar wordt  dit jaar een nieuw kabinet gevormd en nieuwe verkiezingen gehouden voor het Europees Parlement  en ook zij zijn van invloed op de periode 20, 25 of 50 jaar. Zij moeten nu ook verstandig beleid  maken en zijn van invloed op waterveiligheid, waterhoeveelheid en waterkwaliteit. Zij moeten die lange-termijn-bril opzetten en waar nodig regie voeren en regels stellen.

Juist, zodat onze opvolgers over 25 of 50 jaar  weer kunnen profiteren van 
het verstandige beleid nu.
Sleep & verplaats
Audio alleen
Download audio
Deel dit via:
FacebookTwitterLinkedIn